Mocarstwa

Każde państwo prowadząc politykę wewnętrzną czy też zagraniczną nadaje jej jakiś kierunek. Od czego jednak zależy to, jaki państwo obierze kierunek? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ponieważ czynników decydujących o takim a nie innym kursie jest wiele. Jednym z nich jest polityka prowadzona przez mocarstwa. To one dyktują zmiany na świecie i to od nich zależy rozwój regionów. Sprzeczne interesy poszczególnych mocarstw są często źródłem najpoważniejszych światowych konfliktów. Mocarstwa rządzą światem. Jednak aby zrozumieć mocarstwa trzeba sięgnąć po dobrą definicję tego, czym jest państwo mocarstwowe Continue reading “Mocarstwa”

Advertisements

Co nam daje ONZ?

Rada Bezpieczeństwa ONZ jest najbardziej znanym i najsłynniejszym organem tej organizacji. Składa się z piętnastu członków, pięciu stałych (USA, Anglii, Chin, Francji i Rosji (dawniej ZSRR) oraz dziesięciu członków niestałych, których co dwa lata wymienia się połowę. Kraje reprezentujące niestałych członków dzieli się w następujący sposób: Afryka i Azja otrzymują pięć reprezentantów, dwóch pochodzi z Ameryki Łacińskiej, dwóch z Europy Zachodniej i jeden z Europy Wschodniej.

Drugiego czerwca Rada Bezpieczeństwa ONZ wybrała pięciu niestałych członków. Jednym z nich, jako reprezentant Europy Wschodniej została Polska. Jest to wielki sukces dla naszej dyplomacji oraz powód do dumy, mimo że to będzie nasz szósty raz w RB. Zwycięstwo było pewne, ponieważ w 2016 roku z ubiegania się o to miejsce zrezygnowała Bułgaria. W związku z objęciem tak prestiżowej funkcji, warto sobie zadać pytanie “co możemy jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa?” Czytaj dalej