Sąd Najwyższy a geopolityka

Geopolityka zajmuje się analizowaniem działań, scenariuszy, możliwych przyczyn i następstw różnych wydarzeń. Każda decyzja państwa odbywa się w środowisku politycznym i to środowisko reaguje na różnego rodzaju zachowania i wydarzenia. Gdy w jednym państwie następuje zmiana władzy, to cały świat jest zainteresowany tym, do czego to może doprowadzić. Dlatego też trzeba sobie zadać pytanie, czy Sąd Najwyższy ma jakieś znaczenie w geopolityce? Krótka odpowiedź: tak. Continue reading “Sąd Najwyższy a geopolityka”

Advertisements

Realizm nie czyni wolnym

W próbach zrozumienia dążeń ludzi do władzy przyjmuje się wiele teorii. Jedną z nich jest teoria realistyczna, która twierdzi, bazując na dziełach Hobbsa, że człowiek z natury jest konfliktowy, anarchia jest brutalna i niezorganizowana, a ład międzynarodowy utrzymywany jest poprzez siłę. Realizm zakłada, że człowiek dąży do władzy dla samej władzy, że jest gotowy poświęcić wszystko dla utrzymania jej. W naszym kraju mamy teraz politykę, która jest prowadzona w oparciu o te zasady, politykę dążącą do pełni władzy bez oddawania jej nikomu i współczuję każdemu kto popiera działania tej władzy.

Continue reading “Realizm nie czyni wolnym”

Co nam daje ONZ?

Rada Bezpieczeństwa ONZ jest najbardziej znanym i najsłynniejszym organem tej organizacji. Składa się z piętnastu członków, pięciu stałych (USA, Anglii, Chin, Francji i Rosji (dawniej ZSRR) oraz dziesięciu członków niestałych, których co dwa lata wymienia się połowę. Kraje reprezentujące niestałych członków dzieli się w następujący sposób: Afryka i Azja otrzymują pięć reprezentantów, dwóch pochodzi z Ameryki Łacińskiej, dwóch z Europy Zachodniej i jeden z Europy Wschodniej.

Drugiego czerwca Rada Bezpieczeństwa ONZ wybrała pięciu niestałych członków. Jednym z nich, jako reprezentant Europy Wschodniej została Polska. Jest to wielki sukces dla naszej dyplomacji oraz powód do dumy, mimo że to będzie nasz szósty raz w RB. Zwycięstwo było pewne, ponieważ w 2016 roku z ubiegania się o to miejsce zrezygnowała Bułgaria. W związku z objęciem tak prestiżowej funkcji, warto sobie zadać pytanie “co możemy jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa?” Czytaj dalej

Sojusz między morzami

Międzymorze, czyli idea Józefa Piłsudskiego o stworzeniu państwa będącego kontrą dla Niemiec i ZSRR we Wschodniej Europie, dzisiaj jest traktowane bardziej jako zabawna ciekawostka, niż realny plan historyczny. Jednak są osoby, które nie tylko uważają Międzymorze za realny plan geostrategiczny, ale również czują, że ta idea mogłaby odnaleźć się we współczesnej Europie.

Współczesne możliwości stworzenia takiego państwa są kwestią dyskusyjną i argumenty można by długo podawać, jednak większość sprowadza się do “gdybologii”, ponieważ nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć tego, jak potoczy się historia. Jednak jesteśmy w stanie przewidzieć konsekwencje naszych działań i to chciałbym w tym tekście przedstawić. Co by się stało, gdyby właśnie dzisiaj państwa podpisały umowę o stworzeniu Międzymorza? Czytaj dalej