Sąd Najwyższy a geopolityka

Geopolityka zajmuje się analizowaniem działań, scenariuszy, możliwych przyczyn i następstw różnych wydarzeń. Każda decyzja państwa odbywa się w środowisku politycznym i to środowisko reaguje na różnego rodzaju zachowania i wydarzenia. Gdy w jednym państwie następuje zmiana władzy, to cały świat jest zainteresowany tym, do czego to może doprowadzić. Dlatego też trzeba sobie zadać pytanie, czy Sąd Najwyższy ma jakieś znaczenie w geopolityce? Krótka odpowiedź: tak. Continue reading “Sąd Najwyższy a geopolityka”

Advertisements

Realizm nie czyni wolnym

W próbach zrozumienia dążeń ludzi do władzy przyjmuje się wiele teorii. Jedną z nich jest teoria realistyczna, która twierdzi, bazując na dziełach Hobbsa, że człowiek z natury jest konfliktowy, anarchia jest brutalna i niezorganizowana, a ład międzynarodowy utrzymywany jest poprzez siłę. Realizm zakłada, że człowiek dąży do władzy dla samej władzy, że jest gotowy poświęcić wszystko dla utrzymania jej. W naszym kraju mamy teraz politykę, która jest prowadzona w oparciu o te zasady, politykę dążącą do pełni władzy bez oddawania jej nikomu i współczuję każdemu kto popiera działania tej władzy.

Continue reading “Realizm nie czyni wolnym”